Liên hệ

Cơ Quan Ban Quản Lý Đầu tư & Xây Đựng khu đô thị mới Hà Nội
Địa chỉ Số 159 Tô Hiệu , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 84-4- 3 7912636
Fax 84-4-3 7912686
Website http://www.hanoinewtown.gov.vn
Sơ đồ đường đi
Xem anh co lon


Hiển thị cho mọi người cùng biết